Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Další peníze pro Městskou policii Týniště n.Orl.

16. ledna 2017 v 18:40 | Ivan Ládr
Na posledním zasedání zastupitelstva se schválilo navýšení výdajů na Městskou policii Týniště n.Orl. o 1 mil. Kč v souvislosti s přijetím dalších 2 strážníků.
Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, většina zastupitelů hlasovala pro přijetí usnesení.
Myslím si, že obojí způsob hlasování byl nesprávný.
K přijetí správného rozhodnutí nebyly k dispozici dostatečné podklady.
Žádnou analýzu současného stavu a ani budoucích potřeb zastupitelům nikdo nepředložil.
Nejsem si jistý, že lze schválit výdaj ve výši 1 mil. Kč pouze na základě několika vět přednesených velitelem MP Martinem Štěpánkem.
Motivem pro navýšení prostředků byla snaha zajistit bezpečnost ve městě.
Pro správné rozhodnutí je dle mého názoru nutné postupovat v zhruba následujících krocích.
  1. Zjištění, popsání bezpečnostní situace a odhad jejího vývoje
  2. Inventura prostředků, které máme k dispozici (stav MP, co ve skutečnosti dělá MP, co lze požadovat po PČR, zda plně využíváme spolupráci s PČR, spolupráce mezi MP okolních měst)
  3. Promyšlení postupů, jakými je možno zajistit bezpečnost a veřejný pořádek
  4. Redefinice úkolů MP (přesměrování zdrojů na řešení problémů, které občany skutečně pálí, od neužitečných činností), konsolidace MP (dle velitele Štěpánka dlouhodobě slouží v polovičním stavu, otázka je, zda jsou všichni strážníci schopni plnit úkoly, které zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě vyžadují, pokud někteří strážníci nejsou schopni požadované služby, pak by měli být nahrazeni jinými - např. dohodou o ukončení pracovního poměru s odstupným), změna spolupráce s PČR, dojednání spolupráce MP okolních měst (možnost zásahu na teritoriu vedlejšího města), zvážit možnost spolupráce s Borohrádkem, případně dalšími obcemi
  5. Pokud se ukáže, že stávající zdroje i při efektivním využívání nestačí na řešení požadovaných úkolů v oblasti bezpečnosti, pak teprve zvažovat postupné navyšování výdajů na MP (a případnou realizaci kamerového systému, který bývalá starostka chystala, aniž by předložila přesvědčivé důvody, proč by kamerový systém měl být nezbytný)

Navýšení výdajů pro MP nebylo na programu jednání, zastupitelé předem neměli k dispozici žádné podklady, tudíž by opětovné a detailnější posouzení problému nebylo od věci.
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.