Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Alternativní koncepce podpory sportu v Týništi n.Orl.

1. ledna 2017 v 18:49 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
S ohledem na to, že se v průběhu celého roku řešilo financování SK Týniště n.Orl. a vůbec otázky vztahu města a sportu, obrátil jsem se na kolegy zastupitele s návrhem řešení tohoto problému. (odkazy na přílohy jsou níže pod textem).

Vážení kolegové,

v příloze si dovoluji zaslat návrh alternativního modelu financování sportu v Týništi.
Podstata návrhu spočívá v převzetí modelu z Teplic (primátor Jaroslav Kubera), zaměření na děti a mládež, zachování současných vlastnických vztahů, zvýšení samofinancování sportu a zajištění rovnoprávnosti všech organizací, které se věnují sportovním aktivitám dětí a mládeže.
Jako zastupitel si dovoluji navrhnout, aby můj návrh byl projednán při nejbližším jednání zastupitelstva, které se bude otázkami sportu ve městě zabývat.
Podrobnosti k teplickému modelu jsou v přiloženém návrhu.
Aktuální teplická pravidla jsou na http://teplice.cz/dotace-na-podporu-sportu/d-7472.
Přikládám rovněž další materiály:
1)Diplomovou práci, která se teplickým sportem zabývala
Je staršího data. Při srovnání s aktuálními teplickými materiály ovšem zjistíte, že podstata systému zůstává zachována.
2)Odkaz na práci týkající se transpormace sportu po roce 1989
Ukazuje, že převod pod "komunál" je krokem zpět.
https://is.muni.cz/th/98123/fsps_d/Disertacni_prace_M_Strachova_2011__1.2_.txt
3)Článek ke sportu v Teplicích

Rád bych upřesnil, že jde o hrubý návrh, který by se v podrobnostech musel dále diskutovat a vyžadoval by dopracování ze strany vedení města a městského úřadu, jakmile by zastupitelstvo rozhodlo o konkrétních parametrech modelu.

Předem děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Ivan Ládr
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.