Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Jednání Zastupitelstva města Týniště n.Orl. z 25.1.2016

25. září 2016 v 12:35 | IL |  Zastupitelstvo po volbách 2014
Dovoluji si zveřejnit podrobnější informace o jednáních Zastupitelstva TNO v roce 2016. Začnu lednovým jednáním. Další budou následovat.
Asi nejdůležitějším dokumentem je zápis z jednání, protože není dostupný na webu města.
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že zápisy obsahují řadu nepřesností. Hlasování, pokud jde o počty hlasujících pro návrh, proti návrhu a těch, kteří se zdrželi, nejsou přesné. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem několikrát hlasoval proti návrhu, což nebylo v zápise zachyceno. Celkový výsledek hlasování (tj. přijetí nebo zamítnutí návrhu) ovšem zkreslen není.
Rovněž vyjádření zastupitelů a občanů bývají v zápise zkreslená nebo jsou vypuštěna.
Nedozvíte se, jak zastupitelé jmenovitě v jednotlivých případech hlasovali.
Věc jsem se snažil řešit na zářijovém jednání zastupitelstva, ovšem bez úspěchu.
V minulosti jsem navrhoval pořízení hlasovacího zařízení a záznam hlasování dle jmen zastupitelů. Tento návrh se neprosadil.
Pokud by někdo chtěl znát přesný průběh jednání, u tajemníka městského úřadu by měly být k dispozici zvukové nahrávky jednání.
U svých vyjádření zaznamenaných v zápise jsem doplnil vysvětlení, která je uvádí na pravou míru.

 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.