Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Týnišťský rozpočet 2016 a porcování medvěda

20. března 2016 v 10:51 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
Zastupitelstvo Týniště n.O. na svém únorovém jednání naporcovalo medvěda pro rok 2016. Občané mohou být šťastní, že každý z nich včetně kojenců, důchodců a samoživitelek přispěli ze svých peněz částkou téměř 1.000,- Kč na, dle mínění zastupitelů, které si zvolili, dobrou věc. Asi 860,- Kč/občan Týniště je určeno na různé dotace pro Sportovní klub. Hlasoval jsem proti značné části položek porcování, když jsem nesouhlasil s výdajem vůbec nebo s jeho výší.

21.3.2016 se bude schvalovat celý rozpočet. Rozpočet je deficitní v částce asi 20 mil. Kč. Deficit je sice kryt úsporami minulých let, ale nevidím důvod, proč by se rezervy měly v tomto roce projíst. Vedení města zatím neprokázalo schopnost efektivního nakládání s městskými financemi. Čím méně tedy utratí, típ lépe. Řada financí je směřována k zavedeným zájmovým skupinám, nikoliv na veřejně prospěšné účely nebo k potřebným. Zejména z těchto důvodů, z důvodu nesouhlasu s porcováním mědvěda, z důvodu řady dalších dílčích položek rozpočtu budu hlasovat proti přijetí rozpočtu.

V návaznosti na porcování jsem si uvědomil, že to asi v hlavě nemám správně srovnané, neboť stále žiji v řadě bludů, o které se s Vámi podělím.

1. Nemyslím si, že peníze rostou na stromech.
Podíváte-li se na návrh rozpočtu pro rok 2016, celkové příjmy 82 mil. Kč se skládají ze 14 mil. Kč, které stát strhnul jako daň ze mzdy Vám, kdo jste zaměstnanci, 29 mil. Kč, které jste museli jako DPH povinně zaplatit v cenách zboží a služeb, které nakupujete, 3 mil. Kč, které od Vás jako každou jinou daň vybírá město v podobě poplatku z odpadu, 4,4 mil. Kč, které musíte zaplatit na dani z nemovitostí, 17,6 mil. Kč v podobě dalších daní (rozpočtové určení daní).
V průměru každý Týnišťák (včetně nevýdělečně činných)přispěl do městského rozpočtu částkou přes 11 tis. Kč, ze kterých asi 1000,- Kč padlo na porcování mědvěda (více, než je roční poplatek z odpadu).
Př. Trojčlenná rodina utratí za jídlo za rok 120 tis. Kč, za energie 60 tis. Kč, za vodu 12 tis. Kč, za další nákupy 60 tis. Kč.
Pan Babiš od ní v ceně nakoupeného zboží a služeb na DPH vybere 16+10+1,6+10=37,6 tis. Kč na DPH. Z toho 7.800,- Kč jde do rozpočtu Týniště n.Orl.
Podobně je to s dalšími daněmi. Daň z nemovitostí a poplatek z odpadu jsou do městského rozpočtu v plné výši.
Co se nachází v městském rozpočtu, se v něm neobjevilo z ničeho nic. Jsou to naše peníze, které jsme museli povinně odevzdat státu a městu.
Je nám jedno, že tyto naše peníze následně směřují různým zájmovým skupinám, které bychom často neoznačili jako lidi v nouzi, kteří potřebují naši pomoc?
Některé daně město vybírat nemusí nebo je může vybírat v menších částkách (poplatek z odpadu, daň z nemovitostí), neboť jsou plně nebo zčásti v jeho kompetenci.
Nemělo by se omezit přerozdělování a zároveň ponechat více peněz občanům, aby si o jejich utrácení rozhodli sami?

2. Domnívám se, že péče řádného hospodáře, znamená, že zastupitel se bude k věřejným penězům chovat, jako by se choval k vlastním penězům.
Když vidím, jak se velkoryse rozdává z cizího, občas se ptám, kolik by členové zastupitelstva dali za svého. Jistě je nesmysl takto uvažovat třeba ve vztahu k údržbě silnice sloužící všem. U položek porcování medvěda ovšem tato otázka je často namístě. Pokud si myslí, že je třeba podpořit akci Rap-Air, kolik by sami přispěli? Obávám se, že k rozdávání ze svého by ochota nebyla tak velká. Přitom řádný hospodář by se k veřejným penězům měl chovat jako ke svým.

3. Solidarita by měla směřovat k potřebným.
Představoval bych si, že pomoc z veřejných zdrojů by především měla směřovat k těm, kdo si nemohou pomoci sami z nějaké obtížné situace. Podíváte-li se na položky porcování, největší částky nesměřují k potřebným. Navrhoval jsem třeba, aby se omezila podpora SK a zároveň, aby se zajistilo, že i děti z chudších rodin si budou moci dovolit platit náklady spojené s jejich účastí ve sportovních oddílech. Zbytečně. Peníze tedy směřují i k těm, kteří by si hravě své koníčky zaplatili sami.

4. Považuji za nemorální, pokud někdo žádá pomoc, aniž by sám udělal maximum pro to, aby si své soukromé problémy vyřešil sám.
Za přiklad k tomuto bodu si vezmu SK (ale samozřejmě totéž platí i pro další). Dle žádosti, kterou SK předložilo Zastupitelstvu města Týniště n.Orl. - žádost SK, v roce 2014 (data za rok 2015 nejsou asi k dispozici) klub měl 306 členů do 18 let, 434 členů nad 18 let, celkem 740 členů. Od mládeže bylo na příspěvcích vybráno 88.700,- Kč, od dospělých 108.450,- Kč, celkem 197.150,- Kč.
Průměrná výše příspěvku na jednoho člena tak činí necelých 270,- Kč/rok.
I u dětí je částka 270,- Kč směšná. Za kroužky v DDM nebo výuku v ZUŠ se platí více než 1000,- Kč za rok. Jak už jsem uvedl, pokud by si nějaké dítě nemohlo dovolit příspěvky platit, nechť město pomůže, neboť se jistě všichni shodnou na tom, že je pozitivní, aby se děti věnovaly sportu. Příspěvky 270,- Kč u dospělých snad nelze ani komentovat (zase můžeme hovořit o pomoci pro důchodce, který si nemůže pomoci, ne ale všem).
Pokud by SK vybíral příspěvky 1.000 Kč ročně, navýšil by své příjmy o 540 tis. Kč ročně, při příspěvcích 2.000,- Kč ročně o 1,28 mil. Kč.
Otázkou je zda by nemohl zlepšit svou činnost i u dalších zdrojů příjmů, které ve své žádosti uvádí - pronájem, reklama, pořádání akcí apod.
SK by bylo méně závislé na městském rozpočtu a mohlo by uskutečňovat samostatné hospodaření.

5. Když někdo využivá nějakou službu, měl by si za ni zaplatit.
Na příkladu Rap-Air si lze ukázat jiný problém. Návštěvníci akce přichází za hudebními zážitky, dají si něco k pití, možná něco k jídlu. Jde o komplexní službu.
Proč by si návštěvníci akce neměli zaplatit plnou cenu služby? Je na organizátorovi, aby návštěvníků nabídl takovou službu, za takových nákladů, aby byli ochotni požadovanou cenu zaplatit. Proč se chce po týnišťských občanech, aby na akci přispívali?

 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.