Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Odměny zastupitelů v Týništi nad Orlicí a některé další benefity

20. března 2016 v 9:50 | IL |  Zastupitelstvo po volbách 2014
1. Odměňování zastupitelů
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Týniště n.Orl. koncem roku 2014 si mimo jiné zastupitelé schválili odměny.
Až na starostku jsou ostatní týniští zastupitelé neuvolnění, což znamená, že své funkce vykonávají vedle svého zaměstnání. V takovém případě odměna může, ale nemusí být poskytnuta. Zákon stanoví pouze maximální výši odměny (§72, 77/3/b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.).
Hned na ustavujícím zasedání jsem navrhoval snížení odměn (později jsem návrh v různých obměnách opakoval, ovšem bez výsledku):
Odměny byly schváleny dle původního návrhu:
Jak to tedy s odměnami je?
Skutečnost v Týništi Maximum dle nařízení Maximum přepočtené na 6 tis.ob.
místostarosta 8.300,- 29.904,- 29.904,-
člen rady 1.650,- 2.036,- 1.222,-
předseda výboru 1.300,- 1.663,- 998,-
člen výboru 1.120,- 1.441,- 883,-
běžný zastupitel 660,- 703,- 422,-
Nařízení stanoví maximum pro města o velikosti 3-10.000 obyvatel, proto přepočet v posledním sloupci.

Př.
Zastupitel Ládr dostává měsíčně 660+1.120=1.780,- Kč. 660 jako běžný zastupitel, 1.120,- jako člen finančního výboru. Finanční výbor se sešel v tomto volebním období asi 9x.

Př.
Zastupitel Nadrchal dostává měsíčně 8.300+1.650+1300+660=11.910. 660 jako běžný zastupitel, 1.300 jako předseda komise, 1.650 jako člen rady, 8.300 jako místostarosta. Komise pro životní prostředí se v tomto volebním období sešla 1-2x.

Pozn. místostarosta Nadrchal nás upozornil, že správná částka, kterou od města dostává je 10.260,- Kč, která podléhá dalším odvodům podobně jako hrubá mzda.

Př.
Starostka Galbíčková má odměnu 53.636,- Kč. Na rozdíl od ostatních zastupitelů, kteří si odměny sami sobě schválili, odměna starostky je pevně dána právními předpisy.

V případě výborů a komisí máme v Týništi situaci, kdy odměnu za činnost v těchto orgánech pobírají pouze zastupitelé. Přitom v nich pracuje řada lidí, kteří zastupiteli nejsou. Ti za stejnou činnost na rozdíl od zastupitelů nepobírají nic. Navrhoval jsem proto snížení odměn zastupitelů za činnost ve výborech a komisích a poskytování stejných odměn pro všechny.


2. Pojištění členů rady za městské peníze
Na posledním jednání finančního výboru jsme obdrželi informaci, že se do rozpočtu pro rok 2016 má zahrnout úhrada pojistného na pojištění odpovědností členů rady za škodu, kterou by městu svou činností mohli způsobit (tzv. pojistka na blbost).
Řada z nás takovou pojistku má uzavřenu, neboť nikdy nevíme, za nějakou škodu svému zaměstnavateli nezpůsobíme.
Je ovšem běžné, že si sami platíme pojistné na toto pojištění.
Vedení našeho města si ovšem pojistku nechá zaplatit od občanů.


3. Občerstvení zastupitelů
Občané, kteří se účastnili některých minulých jednání zastupitelstva, si možná všimli novinky zavedené starostkou Galbíčkovou.
Po pár bodech bylo přerušováno jednání a zastupitelé byli paní starostkou zvání na svačinku. Pro rok 2016 bylo na občerstvení zastupitelů pamatováno částkou 32.000,- Kč.
Naštěstí zafungoval zdravý rozum a občerstvování bylo zrušeno.
Bylo poněkud trapné, když se zastupitelé v zákulisí za peníze týnišťských občanů ládovali a občané účastnící se jednání zastupitelstva zatím museli čekat, až se začne zase pracovat.
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.