Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Nákup právních služeb

18. března 2016 v 17:51 | IL |  Zastupitelstvo po volbách 2014
Bývalý starostka Matička nijak intenzivně právní služby nečerpal.
Nová starostka Galbíčková se po svém nástupu do funkce rozhodla právní služby využívat ve větším rozsahu. Nechci v tomto okamžiku řešit, zda jde o správný přístup a zda služby čerpá účelně. Na radnici nejsem a přes rameno paní starostce nekoukám.
Chtěl bych ale podat informaci o ceně za tyto služby.
Již těsně po volbách paní starostka začala spolupracovat s advokátní kanceláří PPS advokáti, kterou vybrala bez jakéhokoliv výběrového řízení (nutno podotknout, že stejně postupoval i bývalý starosta, což ovšem s ohledem na objem služeb, představovalo menší problém). Fakturovaná cena byla (a možná ještě je) 1.694,- Kč/h včetně DPH.
Na základě kritiky poukazující na neprůhledný a nesoutěžní způsob výběru poskytovatele právních služeb paní starostka nechala zorganizovat (+ organizátorovi - RDA bylo za výběrové řízení zaplaceno) výběrové řízení na poskytovatele právních služeb https://uverejnovani.cz/offers/providerList/1031. Ač ceny nabízené účastníky výběrového řízení byly podstatně nižší oproti výše uvedené částce, výběrové řízení bylo zrušeno a služby jsou nadále nakupovány u PPS advokáti (aktuální cenu - zda je na původní úrovni nebo zda byla alespoň snížena, zjišťujeme). Lze si klást otázku, zda starostka nakládá při nákupu právních služeb s prostředky města hospodárně.
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.