Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Podezření z porušení zákona při výběrovém řízení na technický dozor u zakázky Přednádraží

16. ledna 2011 v 20:44 | IL |  Zajímavosti z radnice
Dne 16.1.2011, jsem učinil následující podání obsahující podnět starostovi Týniště nad Orlicí k prošetření věci.    Ivan LádrVěc: Podnět ve věci podezření z porušení zákona při veřejné zakázce na firmu organizující výběrové řízení u projektu "Přednádraží"


Vážený pane starosto,

dovoluji si obrátit se na Vás ve věci podezření z porušení zákona při organizaci výše uvedené veřejné zakázky.

Zvažte, prosím, zda věc necháte prošetřit kontrolním či finančním výborem nebo zda věc postoupíte Úřadu na ochranu hospodářské soutěže dle §112 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen "ZVZ")

V daném případě se jednalo o zakázku malého rozsahu dle §12 odst. 3 ZVZ. Předmětem zakázky měly být:
  • Výběrové řízení na dodavatele stavby
  • Výběrové řízení na banku poskytující úvěr
  • Investičně inženýrská činnost
  • Technický dozor investora
  • Koordinátor BOZP
  • Závěrečné vyhodnocení akce


Dne 19.8.2010 byla na internetových stránkách města Týniště nad Orlicí zveřejněna výzva k podávání nabídek s termínem pro podávání nabídek 30.8.2010. Ač dle sdělení pana Hejny podle pokynů Regionálního operačního programu musí činit lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dnů ode dne uveřejnění výzvy, což bylo splněno, lhůta 11 dnů je velmi krátká na to, aby byla reálná šance umožnit účast ve výběrovém řízení většímu počtu uchazečů.

Krom zveřejnění zakázky na internetu byly přímo osloveny tyto firmy Ingeniring Krkonoše a.s., DABONA s.r.o., Regional Development Agency.

Regional Development agency přitom sama většinu poptávaných činností neposkytuje (investičně inženýrskou činnost, technický dozor investora, koordinátor BOZP).

Z neoslovených firem na základě informace na internetu nepodala nabídku žádná. Z oslovených firem podala nabídku pouze Dabona s.r.o.
Firma Dabona shodou okolností získala předchozí zakázku týkající se rovněž projektu Přednádraží na služby zpracování žádosti o dotace od EU.

Podle všeho bylo výběrové řízení zorganizováno tak, aby se o jeho konání dozvědělo co nejméně firem, aby oslovené firmy krom jedné neprojevily o účast zájem (jedna ani nepokrývala svým předmětem činnosti všechny požadované služby) a aby se vítězem stala firma Dabona.

Ve výběrovém řízení byla porušena směrnice města Týniště nad Orlicí pro zadávání veřejných zakázek v bodu II., když nejsou doloženy tři nabídky potencionálních dodavatelů. Platí-li toto pravidlo pro zakázky do 150.000,- Kč, o to víc musí být uplatněno u větších zakázek.
Dále byl porušen bod VIII. Směrnice v části týkající se zakázek typu B.
Vedoucí odboru má k oslovení navrhnout nejméně 3 (obvykle 5) odborných firem, jež jsou schopny zakázku provést.
V daném případě nebylo osloveno ani 5 ale ani 3 odborné firmy, neboť Regional Development Agency většinu služeb ve svém předmětu činnosti nemá.
Rovněž by mělo jít o firmy, které se výběrového řízení zúčastní, protože smyslem průhledného a konkurenčního zadávání veřejných zakázek není firmy pouze oslovit, ale zajistit dostatečné soutěžní prostředí vedoucí ke snížení ceny nakupovaných služeb, k čemuž je podání nabídek více firmami zcela nezbytné.
Ani výběr firmy Ingeniring Krkonoše a.s. nebyl v souladu se směrnicí, neboť tato firma nabídku nepodala, což se dalo zjistit již při jejím oslovení.
V rozporu se směrnicí tak došlo ke konání výběrového řízení pouze s jednou firmou.

Uvedeným postupem došlo rovněž k porušení ZVZ v §18 odst. 3 a v §6.

Zejména došlo k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení. Zvýhodněním firmy Dabona byli diskriminováni všichni další potencionální dodavatelé, kteří by služby mohli poskytovat. Způsob organizace veřejné zakázky neodpovídal požadavku, aby došlo k výběru nejvhodnějšího uchazeče a aby se neuzavíral přístup k zakázce dalším dodavatelům.
Město Týniště nad Orlicí v dané věci nepostupovalo s péčí řádného hospodáře.

Věřím, že věc prošetříte a v případě, že se podezření potvrdí, ze šetření vyvodíte potřebné závěry a důsledky.
Zvažte také, prosím, zda by nebylo vhodné v souladu s §516 občanského zákoníku smluvní podmínky s firmou Dabona znovu projednat a pokusit se dohodnout snížení ceny zakázky. S ohledem na způsob realizace výběrového řízení je velmi pravděpodobné, že je cena služeb ve smlouvě s firmou Dabona předražená.

S pozdravem


                                                                        Ing. Ivan Ládr


Související odkazy:
Výzva k podání nabídek ve výběrovém řízení  (otevření bude chvíli trvat, jde o velký soubor)
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.