Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Ukončení spolupráce mezi Nezávislým sdružením Nové Týniště a zastupitelem Petrem Zábrodským

23. listopadu 2010 v 10:02
Nemůžeme se ztotožnit se způsobem, jakým na ustavujícím zastupitelstvu hlasoval zastupitel Petr Zábrodský zvolený za Nezávislé sdružení Nové Týniště. Z důvodů dále uvedených se domníváme, že při většině hlasování hlasoval v rozporu s programem našeho sdružení.
Záležitost jsme se pokusili řešit.
Výsledkem je ukončení spolupráce mezi zastupitelem Petrem Zábrodským a Nezávislým sdružením Nové Týniště.
Napříště zastupitel Petr Zábrodský v zastupitelstvu vystupuje čistě za svou osobu.
Za vzniklou situaci se omlouváme všem voličům, kteří hlasovali pro kandidátku Nezávislého sdružení Nové Týniště pro volební program sdružení.

Zde jsou naše důvody:

Při hlasování o personálních otázkách bylo třeba vycházet s následujících dvou předpokladů.

V petici pro sběr podpisů i v informacích o Nezávislém sdružení Nové Týniště zazněla věta: "Pojítkem kandidátů je víra v nezbytnost hájení svobody člověka v běžném i ekonomickém životě. Jsou proti přebujelým zásahům státu do této svobody." Logickým vyústěním tohoto postoje je nemožnost toho, aby zastupitelé za KSČM dostali z naší strany hlas ke zvolení do jakékoliv funkce (starosta, místostarosta, člen rady, atd.). Bez ohledu na osobní vlastnosti kteréhokoliv ze zastupitelů za KSČM jejich příslušnost k této straně hlásící se k odkazu KSČ, která přes čtyřicet let terorizovala české občany, vylučuje z naší strany podporu těmto zastupitelům.

Prvním bodem našeho programu bylo: "Prosazujeme výměnu vedoucích představitelů města a úředníků spojených s neprůhlednými veřejnými zakázkami."
S ohledem na tento bod není možná podpora těch funkcionářů, kteří se podíleli na vedení města v minulém volebním období.
Dodržení tohoto postoje není bezvýhradné s ohledem na volební výsledek a na nutnost nějaké vedení města prostě zvolit i s vědomím, že jde o nejmenší možné zlo.
Kdyby náš hlas byl pro sestavení vedení města nezbytný a za podporu vedení města bychom získali řešení alespoň některých bodů našeho volebního programu (hlavně průhledné zakázky, nezadlužování města), kdybychom alespoň částečně mohli složení vedení města ovlivnit, pak bychom pro vedení města složené z demokratických stran hlasovali (ovšem v jiném než aktuálním složení).
Tak tomu ale nebylo. Radniční koalice měla dostatečných 9 hlasů, aby si rozdělení funkcí odhlasovala sama. Nikdo se s námi nebavil a žádný z bodů našeho programu není součástí koaliční smlouvy.
Za těchto okolností není žádný důvod pro kohokoliv ze současného (a i minulého) vedení města hlasovat.

Za naprosto nepodstatné považujeme prohlášení pana tajemníka Bohuslava Forejtka před započetím hlasování, že by bylo žádoucí, aby se zastupitelé nezdržovali hlasování nebo aby hlasy nebyly neplatné.

Nikdo nemůže zastupitele nutit k tomu, aby hlasoval pro jednu ze dvou nepřijatelných možností.

S ohledem na výše uvedená východiska bychom považovali za správné, aby zástupce Nezávislého sdružení Nové Týniště hlasoval následovně.

Při volbě mezi zástupcem radniční koalice a členem KSČM bychom se zdrželi hlasování nebo odevzdali neplatný hlasovací lístek. V dalších volbách bychom podpořili Libora Koldinského nebo MUDr. Jana Beránka za TOP09.
Za Nezávislé sdružení Nové Týniště


Ing. Ivan Ládr                   Dušan Unger                 Pavel Šrám              Zdeněk Kvasnička
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.