Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Program Nezávislého sdružení Nové Týniště

12. října 2010 v 21:56 | IL |  Týnišťské volby 2010
nezavisle_sdruzeni2

Program pro rok 2014 teprve budeme tvořit. Zčásti bude na program z roku 2010 navazovat, zčásti bude upraven. Zatím jsme schválili východiska volebního programu pro komunální volby 2014 - k dispozici jsou zde.

Dále jsme začali zveřejňovat jednotlivé body našeho připravovaného programu pro komunální volby 2014 na facebooku, aby se o nich mohla s občany vést diskuse - https://www.facebook.com/pages/Nez%C3%A1visl%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-Nov%C3%A9-T%C3%BDni%C5%A1t%C4%9B/133782483320964?ref=bookmarks.

Program pro komunální volby 2010


1. Obnova důvěry občanů ve vedení města
Prosazujeme výměnu vedoucích představitelů města a úředníků spojených s neprůhlednými veřejnými zakázkami.
2. Absolutní průhlednost činnosti radnice
Informace o hlasování každého zastupitele a radního budou k dispozici na internetu.
Zvukové záznamy jednání na radnici,
program jednání orgánů města, podklady pro jednání zastupitelstva a rady a další důležité informace umístíme na internet.
3. Investiční projekty
Omezíme megalomanské investiční projekty, abychom zajistili dostatek peněz na běžný chod města (úklid a údržba města, péče o seniory, mládež apod.) bez dalšího nebezpečného zadlužování.
Z investičních projektů podpoříme:
- chodníky v obci
- nový skatepark
- opravy a modernizace městského majetku (čistírna odpadních vod, škola, apod.)
- vybudování školního hřiště
Prověříme
projekt dostavby sídliště "STŘED" - území lze využít pouze tak, aby nedošlo k vážné
újmě zájmů současných obyvatel okolních nemovitostí.
4. Skutečně průhledné veřejné zakázky (radikální rozchod s dosavadní praxí v Týništi) - veškeré podklady, rozhodování, smlouvy budou publikovány. Umožníme širokou účast konkurenčních firem na výběrových řízeních. Vše pod kontrolou veřejnosti.
5. Podpora rozvoje obcí (Petrovice, Štěpánovsko, Rašovice, Křivice)
Zlepšíme spolupráci se zástupci občanů ze spádových obcí. Pokusíme se odstranit nejpalčivější problémy obcí např. silnice a kanalizace.
6. Radikální omezení výdajů na městskou policii

2 mil. jsou příliš. Pokud se nenalezna smysluplná náplň její činnosti, nevylučujeme zrušení městské policie a zajištění bezpečnosti občanů jiným způsobem.
7. Prověření nákladných smluv a smluv, jež se nejeví být pro město výhodné .
8. Děti určí, jaké bude Týniště zítra.
Rozvoj mladého člověka zaslouží větší pozornost.
Příspěvky města na sport je nutno ve větší míře vázat na to, jak se jednotlivé sportovní oddíly budou věnovat mladým lidem.
Velmi si vážíme činnosti DDM a jsme přesvědčeni o tom, že si zaslouží větší podporu tak, aby mohl svou činnost rozšířit.
9. Dostupné školky
Přičiníme se o to, aby občané Týniště nad Orlicí měli k dispozici dostatečnou kapacitu školek.
Otevírací doba školek se přizpůsobí potřebám občanů.
10.
Podporu sportu zachováme na celkové současné úrovni
Budeme se ale řídit pravidlem, že není žádný privilegovaný sport nebo privilegovaná sportovní organizace.
Příspěvky města se budou vázat na množství členů jednotlivých oddílů s tím, že na mládež do 21 let a na seniory budou vyšší.
Bude je rozdělovat a kontrolovat město.
11.
Podporu kultuře zachováme na současné úrovni.
Uvědomujeme si ale, že kulturní spektrum v Týništi je širší ve srovnání s dosud "oficiální" městskou kulturou. I alternativní proudy si zaslouží podporu.
12.
Přívětivý městský úřad
Vytvoříme efektivní mechanismus kontroly činnosti městských úředníků spojený s osobní odpovědností , aby činnost městských úředníků byla v souladu se zákony a principy dobré správy.
13.
V zásadních věcech necháme občany rozhodnout prostřednictvím místního referenda.

Program pro rok 2014 teprve budeme tvořit. Zčásti bude na program z roku 2010 navazovat, zčásti bude upraven. Zatím jsme schválili východiska volebního programu pro komunální volby 2014 - k dispozici jsou zde.

Dále jsme začali zveřejňovat jednotlivé body našeho připravovaného programu pro komunální volby 2014 na facebooku, aby se o nich mohla s občany vést diskuse - https://www.facebook.com/pages/Nez%C3%A1visl%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-Nov%C3%A9-T%C3%BDni%C5%A1t%C4%9B/133782483320964?ref=bookmarks.


Více informací na:
tyniste.blog.cz
 


Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.