Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


S radním Janem Koubou se neshodneme. V Týništi jsou neprůhledné veřejné zakázky.

7. října 2010 v 10:07 | IL |  Týnišťské volby 2010
V říjnovém Týnišťském zpravodaji se rozhodl k našemu programu vyjádřit současný radní pan Jan Kouba - odkaz na článek.

Na rozdíl od pana Kouby nám je možnost publikovat v Týnišťském zpravodaji upřena - článek k cenzuře v Týništi. Dovolujeme si proto reagovat na našem blogu.

Pan radní Jan Kouba píše, že se může podepsat pod náš záměr zamezit možnostem korupce, manipulacím s veřejnými zakázkami a uzavírání pro město nevýhodných smluv a že se jemu a celé radě tyto věci dařilo po celé volební období realizovat.

Hovořil jsem s řadou týnišťských občanů, kteří si myslí opak a někteří i mohou uvést konkrétní případy, jež neproběhly v souladu požadavky na průhledné a úsporné zakázky.

Většinou se ale bojí proti současnému týnišťskému establishmentu vystoupit. 

Konkrétním příkladem pochybné smlouvy po podivném výběrovém řízení bylo schválení smlouvy s firmou Dabona (článek k tématu). V tomto případě výběrové řízení údajně vypadalo tak, že byly vytipovány tři firmy, které byly osloveny s výzvou k účasti ve výběrovém řízení. Jedna nereagovala, druhá napsala, že nemá zájem, a zůstala jen jediná, která se stala vítězem výběrového řízení. Nechť mne kdokoliv z rady města opraví, pokud mám nepřesné informace.

Samozřejmě, že tato jediná firma nabídla nejlepší cenu, když jiná nabídka nebyla.

Pan Kouba tvrdí, že v Týništi máme zaveden systém zadávání veřejných zakázek přísnější než zákon. Lze to nějak doložit? Normální smrtelník by předpokládal, že na to existuje nějaká dokumentace. Na webu města jsem po něm marně pátral.

Podle mého názoru v Týništi nad Orlicí platí to, co nevládní organizace Transparency international konstatovala obecně pro obecní správu v České republice.

Cituji:

"Politici na místní úrovni uplatňují svůj vliv při nastavení podmínek výběrového řízení, zasahují do činnosti hodnotících komisí.

Rozhodování rady jsou neveřejná, většinou se nezveřejňují zápisy ani hlasování jednotlivých radních - při rozhodování o přidělení zakázky tak často místo osobní odpovědnosti nastupuje kolektivní neodpovědnost.

U mnoha měst existují určitá propojení mezi nejúspěšnějšími stavebními firmami a vedením města, která vyvolávají podezření ze střetů zájmů a manipulací při přidělování zakázek.

Zakázku vyhrává většinou nejlevnější nabídka, ale následně se kvůli vícenákladům cena výrazně navyšuje, takže přeskočí cenově původně dražší konkurenci.

Zadavatelé poměrně často nevypisují otevřené výběrové řízení, ale hledají různé okleštěné formy.

Někteří zadavatelé stále "uměle" rozdělují zakázky na menší investiční části, což jim umožňuje vyhnout se povinnosti vyhlašovat otevřenou soutěž.

V případě prokázání pochybení není důsledně vyvozována osobní odpovědnost, včetně trestně-právní.

Obecně stále převládá nízká ochota úřadů poskytovat informace. Žadatel se setkává s obstrukcemi, které jsou zdůvodňovány časovou a finanční náročností.

Možnost veřejné kontroly ze strany opozice, médií, nevládních organizací i samotných občanů je velmi omezená.

Stavební firmy, které realizují veřejné zakázky, posílají finanční příspěvky politickým stranám. Mnohé příspěvky jsou obtížně dohledatelné, protože strany většinou pouze odkazují na smlouvy odevzdané v parlamentu. Neexistuje však povinnost vést elektronické seznamy, které by umožnily jednoduchou orientaci a tím snadnou kontrolu. Jiné příspěvky lze obtížně dohledat, protože jsou posílány přes zprostředkovatele."


K tomu bych chtěl dodat poznámky týkající se konkrétní situace v Týništi nad Orlicí.

1.      O výběrových řízeních nejsou v Týništi k dispozici žádné informace. Ty by měly být zcela automaticky zveřejněny v plném rozsahu na internetu.
Naši radní možná v tomto momentu namítnou, že si každý může požádat o sdělení informací na základě zákona o přístupu k informacím.
Jak se ale dozvíte, o jaké informace máte žádat, když od počátku je vše zahaleno mlhou?
Jsou i další problémy s tímto přístupem spojené. Nedávno jsem si požádal na městě o finanční výkazy týkající se činnosti města. Jednak mne to stálo určité úsilí a pak jsem musel také zaplatit několik stovek poplatků.
Má-li občan efektivně kontrolovat své zastupitele, nelze mu klást do cesty jakékoliv překážky spočívající v nutnosti vynakládat extrémní úsilí a finance za účel získání informací.

2.      V Týništi se oficiálně neví, kdo vypracovával zadání výběrového řízení, jaké toto zadání bylo, jakým způsobem byly osloveny potencionální dodavatelé, kdo je vybíral a proč vybíral ty a ne jiné, jak bylo zajištěno, aby s výběrovým řízením nebylo manipulováno, tj. aby nebyly určití účastníci odrazováni od účasti v řízení, aby jiným nebyly poskytovány informace o konkurenčních nabídkách, neví se, jak byly zajištěny rovné podmínky, jak byly nabídky vyhodnoceny a proč, nejsou podklady k tomu, zda uzavřené smlouvy odpovídají nabídkám z výběrového řízení, není dostatečně zajištěno, aby následně nedošlo k navyšování ceny.

3.      Chybí dostupné informace o tom, co kdo v radě navrhoval a jak naši radní hlasovali, což se týká i veřejných zakázek.

Správnou cestou, jak realizovat veřejné zakázky, je systém veřejných zakázek využitý v Semilech - podrobnosti. Tento systém chceme v Týništi zavést a ještě jej zdokonalit. Na tom chceme spolupracovat s odborníky na tuto tématiku včetně Transparency international.

Funguje to takto v Týništi, pane radní Jane Koubo? Pokud ne, proč?

Když argumentujete pouhým dodržením zákona (a ani to není jisté), myslíte, že zákony jsou dokonalé? Myslíte, že formální dodržení zákona znamená zároveň uplatnění zdravého rozumu tak, aby se při veřejných zakázkách nepodvádělo, aby se jednotlivci neobohacovali na úkor obce, aby se minimalizovali výdaje městského rozpočtu? Nesnažíte se ukrýt za nedokonalým zákonem?

Zákony se samozřejmě musí dodržet. Nic Vám, dalším radním a zastupitelům nebránilo chovat se tak, jak se chovají v Semilech - v rámci zákonů v maximální možné míře učinili přítrž pochybným praktikám při veřejných zakázkách. A také vše zveřejňují, čímž umožňují kontrolu veřejnosti, což zároveň přináší důvěru veřejnosti.

Nic z toho se Vám nepodařilo.

A přitom žádný zákon nezakazuje poskytovat občanům více informací.

Žádný zákon nezakazuje podrobit režimu zákona o veřejných zakázkách i zakázky o nižší hodnotě.

Žádný zákone nezakazuje přijmout další opatření k větší konkurenci dodavatelů a průhlednosti veřejných zakázek.

Je to jen otázka vůle udělat maximum pro to, aby se město chovalo jako dobrý hospodář spravující peníze vybrané od svých občanů.

Pokud nám vytýkáte, že jsme se dosud veřejně neprojevovali, mám pro Vás vysvětlení. Všichni máme svá zaměstnání a v prvé řadě musíme zajistit své rodiny. V minulých komunálních volbách jsme si zvolili své zastupitele a předpokládali jsme, že tito zastupitelé zajistí fungování města způsobem nevyvolávajícím výhrady.

Vy jste ale naši důvěru zklamali.

Jsme nespokojení občané, kteří pochopili, že pouhým nadáváním na špatné poměry v našem městě se změny nedosáhne. Chceme změnu. Proto kandidujeme.

Jestliže bylo lhostejno, zda město vedou komunisté nebo ODS, v těchto volbách se nabízejí skutečné alternativy.

Volič nechť rozhodne.

Ivan Ládr


Pokud s námi souhlasíte, uvítáme  Vaši podporu ve volební anketě Rychnovského deníku.

A přijďte, prosím, k týnišťským volbám 15.-16.10. Váš hlas rozhodne.

Moc děkujeme.

Vaše náměty a připomínky nám můžete psát na novetyniste@seznam.cz

Líbí se nám občanská iniciativa Vyměňte politiky - http://www.vymentepolitiky.cz/navod-jak-na-to
 


Anketa

Existuje na Městském úřadu v Týništi nad Orlicí korupce?

ANO 61.8% (68)
NE 10.9% (12)
NEVÍM 27.3% (30)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.