Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Ohlédnutí za investičním rozvojem města v uplynulém volebním období

9. října 2010 v 16:33 | IL |  Týnišťské volby 2010
V říjnovém Týnišťském zpravodaji a na webu města starosta Ing. Jaroslav Matička zveřejnil Ohlédnutí za investičním rozvojem města v uplynulém volebním období.

Toto ohlednutí představuje účet předložený voličům a snahu přesvědčit voliče o tom, že současné vedení města pro voliče udělalo maximum.

Starostovo ohlédnutí nás ale bohužel nepřesvědčilo.

Dovolte nejdříve pár obecných poznámek a potom několik slov k vybraným investičním akcím.

Do rozpočtu města ročně přiteče zhruba 80 mil. Kč příjmů (tj. 320 mil. Kč za volební období - v tom právě končícím to bylo něco kolem 380mil. Kč díky jednorázovému prodeji majetku). Část těchto peněz je určena na investice. Jakékoliv zastupitelstvo na konci svého volebního období musí předložit seznam investic, které za své volební období pořídilo.

Existence takového seznamu sama o sobě není úspěchem současného vedení města, ani jakéhokoliv minulého či budoucího.

Vždy musí padnout otázka, zda peníze z městského rozpočtu přinesly městu maximum, zda se jich část někam nezatoulala, zda se měla realizovat určitá akce nebo raději nějaká jiná, zda město nežije v luxusu, když občan počítá koruny od výplaty k výplatě.

Obáváme se, že právě ve způsobu realizace investic současné vedení města selhalo.

V Týništi nad Orlicí se za 20 let od sametové revoluce nepodařilo zavést průhledný a konkurenční systém veřejných zakázek. V neprůhledných zakázkách se s velkou pravděpodobností ztrácí milióny Kč. K tomuto tématu si dovolujeme odkázat na naše předchozí články.

Článek o převzetí semilského modelu, kde je oproti Týništi přístup k veřejným zakázkám diametrálně odlišný. Ještě jeden článek a naše diskuse se současným radním panem Janem Koubou na totéž téma - diskuse.

Odpovědnost za tento stav nesou všechny strany, které se v minulých volebních obdobích podílely na radničních koalicích. Jsou jimi KSČM, ODS, ČSSD, SNK Evropští demokraté, Sdruž. nezávisl. kand. - Tělovýchova a sport - viz. náš článek ke složení na radnici v minulosti.

Zdvižený ukazováček představuje rostoucí zadlužení města. V roce 2006 byl dluh 9 mil. Kč, koncem roku 2009 se zvýšil na 28 mil. Kč. Další zadlužování se připravuje v souvislosti s projekty, které současné vedení města připravilo a z nichž se realizace některých již rozjíždí (např. rekonstrukce přednádraží). Při příjmech města ve výši kolem 80 mil. Kč si začínáme zadělávat na vážný problém.

Ani ve výběru projektů a zachování rozumného přístupu i potřebné střídmosti se současnému vedení města příliš nedařilo. Dokladem slouží rekonstrukce radnice, o níž se ještě zmíníme. Vyjádření Nezávislého sdružení Nové Týniště k již realizovaným a plánovaným projektům je v článku Zamyšlení nad strategickým plánem rozvoje města. Náš přístup lze zkráceně shrnout větou: "Nechť Týniště nežije nad své poměry."

Nyní dovolte pár slov k jednotlivým projektům.


Rekonstrukce radnice


Nejsem schopen z pohledu běžného občana posoudit, do jaké míry je oprávněné navýšení nákladů, o němž psali pánové Hejna a Beránek v lednovém a květnovém Týnišťském zpravodaji.
Celkový účet za stavbu blížící se ke 30 mil. Kč se mi jeví přemrštěný.
Možná odpovídá zvolenému řešení se všemi výhradami k týnišťským výběrovým řízením.
Proč se ale volilo takové luxusní řešení?
Kvalita služeb města pro občany se odvíjí od lidí, kteří na úřadu pracují, ne od toho, že je radnice celá oplácaná kamenem.
Celá stavba i její vnitřní vybavení měly být pojaty skromnějším způsobem.

Pozn. na okraj: Prý i kvalita stavby pokulhává a např. skleněnou kopulí zatéká.

Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole (4 mil. Kč město, 3 mil. dotace)

Na rekonstrukci byly použity běžné materiály. Celá zakázka se jeví předražená, čímž se pozornost opět obrací k problému týnišťských výběrových řízení.


Investice pro vybavení týnišťských hasičů


Zcela jistě je chvályhodné, že k uvedeným investicím došlo (generálka pro tatru, nové auto a nová garáž).
Otázkou ale je, nakolik vděk za akci má patřit současnému vedení města, zda si akci nevydupali sami hasiči za pomoci jiných subjektů než naší radnice, která spíše sypala písek mezi ozubená kola. Skutečně musela stát garáž pro hasiče 1,2 mil. Kč?
Pokud Vás to zajímá a znáte nějakého hasiče, zeptejte se jej, co si o roli města v této akci myslí.


Plynofikace Petrovic


Pan starosta upozorňuje na "nevstřícné" občany, kteří brání vyplacení 1 mil. Kč ve prospěch města od provozovatele plynovodu.
Jak to ale je ve skutečnosti?
Podle mých informací na plynofikaci existoval projekt, jenž určoval přesné vedení plynovodu. Před zahájením stavebních prací město sepsalo s "nevstřícnými" občany smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen. Tyto smlouvy zajišťovaly, že obec bude mít v dohodnutých místech právo plynové potrubí vést přes pozemky soukromých vlastníků. Kdyby tito vlastníci po dokončení stavby právo města přes jejich pozemky potrubí vést popírali, město by se mohlo obrátit na soud, který by svým rozhodnutím souhlas soukromých vlastníků nahradil.
K čemu ale došlo?
Projekt nebyl dodržen a potrubí se táhlo přes soukromé pozemky v jiných místech, než bylo původně dohodnuto. Tento způsob vedení potrubí ale není smluvně zajištěn a vlastníci pozemků jej odmítají.
Místo kritiky tzv. "nevstřícných" občanů by se měla klást otázka, kdo zanedbal dozor investora, proč se stavební firma nedržela projektu, jak je možné, že stavba v rozporu s projektem byla zkolaudována, proč nebyla vůči tomu, kdo porušil své povinnosti vyvozena důsledná odpovědnost.

Podboří

Domníváme se, že rozsah účasti města na tomto projektu vedoucí k následnému zadlužení byl přílišný.
Město by mělo v podobných projektech hrát maximálně úlohu spočívající ve výkupu pozemků.
Dále by se ale jeho angažovanost měla omezit.
Proč by mělo Týniště budovat infrastrukturu k pozemkům a zadlužovat se?
Nebylo by lepší tuto část projektu přenechat soukromým investorům?

Dovybavení skateparku


Hovořil jsem s některými potencionálními uživateli skateparku. Hlavním problémem této akce ze strany města se jeví podcenění její přípravy. Město odmítalo komunikovat s uživateli skateparku a ani se neporadilo s žádnou z odborných firem, které se návrhy těchto sportovišť zabývají. Výsledkem jsou pouze vyhozené peníze, neboť týnišťský skatepark je nepoužitelný jako pouhá karikaturu funkčního skateparku, jaký mají třeba v sousedních Třebechovicích pod Orebem.

K tomu více náš článek.

Tak by se asi dalo pokračovat i o dalších projektech. Některé proběhly s většími problémy, některé s menšími a některé možná zcela bez potíží.

Ke celkovému zlepšení situace ale může dojít jedině, když vedení města bude více komunikovat s občany o jejich potřebách, město se uskromní, když všechny informace budou občanům k volně k dispozici na internetu i na úřadě, aby občané mohli realizovat své právo kontroly,
a když se podaří prosadit skutečně průhledný a konkurenční systém veřejných zakázek.


Ivan Ládr

Pokud s námi souhlasíte, uvítáme  Vaši podporu ve volební anketě Rychnovského deníku.

A přijďte, prosím, k týnišťským volbám 15.-16.10. Váš hlas rozhodne.

Moc děkujeme.

Vaše náměty a připomínky nám můžete psát na novetyniste@seznam.cz

Líbí se nám občanská iniciativa Vyměňte politiky - http://www.vymentepolitiky.cz/navod-jak-na-to
 


Anketa

Chci rekonstrukci náměstí a přednádraží i za cenu, že na nic jiného nebudou peníze?

Ano 65.3% (32)
Ne 34.7% (17)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.