Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Naposledy o městské policii

9. října 2010 v 23:18 | IL |  Týnišťské volby 2010
Již v minulosti jsme se dotkli činnosti Městské policie v Týništi nad Orlicí - článek 1, článek 2.

Podstatou těchto výše uvedených článků byl požadavek, aby se snížily výdaje na městskou policii a aby se racionalizovala její činnost. Kdyby se to nepodařilo, podpořili bychom i její zrušení.

Za těmito názory si stojíme.

Naše články vedly velitele Městské policie v Týništi nad Orlicí k sepsání obsáhlé reakce.

Rovněž není od věci připomenout článek o činnosti Městské policie v Týništi nad Orlicí, jenž byl uveřejněn v únorovém Týnišťském zpravodaji na str. 9.

Pojďme se proto ještě jednou na problém Městské policie v Týništi nad Orlicí podívat.

Jen na úvod chceme zdůraznit, že při řešení problému Městské policie v Týništi nad Orlicí nám nejde o nic jiného než, aby se zbytečně nevyhazovaly peníze z městského rozpočtu a zároveň o to, aby byla zabezpečena bezpečnost občanů.

To jsou mantinely určující jakoukoliv diskusi na téma "městská policie" z naší strany.

Přitom je především povinností státu, aby se o bezpečnost občanů postaral prostřednictvím Policie ČR. Plnění této povinnosti se musí důsledně vyžadovat a město nesmí dopustit, aby bez zákonného podkladu na něj stát přenášel své povinnosti a související náklady.

Pokud Týniště nad Orlicí dojde k závěru, jak v minulosti došlo, že zde existují další úkoly, jejichž řešení nelze od státu očekávat, a že musí existovat v nějaké podobě městská policie, pak se musí zajistit, aby činnost městské policie byla maximálně efektivní a řešily se pouze skutečné problémy.
Tak tomu v minulosti bohužel nebylo.
Rovněž existuje celá řada možností, jak funkce městské policie zajistit. Město může mít vlastní policii nebo může spolupracovat s okolními městy a obcemi.
Samostatným tématem je rozsah úkolů, které město městské policii svěří, a s tím související objem peněz, jež se na městskou policii vynaloží.

Toto všechno jsou témata, na kterými se musíme zamýšlet.

Jsme přesvědčeni o tom, že Městská policie v Týništi nad Orlicí trpí nemocí typickou pro mnohé úřady. Jde o vnitřní sklon nafukovat se a nabalovat nové a nové, mnohdy nesmyslné, funkce a činnosti.

Dokladem postupného nafukování je prohlášení velitele Městské policie v Týništi nad Orlicí, že optimálním počtem strážníků by byl počet 6, což je navýšení o 50% oproti současným 4. Bez navýšení na počet 6 prý bude obtížné zachovat současné služby.

Pojďme se tedy na ty služby pro občany podívat (vycházíme z výše uvedených článků).


1.    Pořádek a bezpečnost

O těchto funkcích není pochyb. Jde o jejich optimální zajištění, které musí být předmětem diskuse.


2. Prevence kriminality od mateřských škol až po děti na 1. stupni základní školy.

Paní učitelka v mateřské nebo základní škole jistě umí dětem vysvětlit, že se nemá krást. Tato služba Městské policie v Týništi nad Orlicí nebude asi zcela nezbytná.
Jsem proto vděčný za nevstřícnost vedení základní školy v této otázce, na kterou si velitel Městské policie v Týništi nad Orlicí stěžuje.

3.      Předávání sáčků na psí exkrementy

Nevím, jak tento systém funguje, neboť psa nevlastním. Snad by se ale na něm nemusela podílet městská policie. Nestačilo by sáčky rozmístit např. technickými službami v místech, kam majitelé psů chodí se svými miláčky na procházku?

4.      Prohlášení velitele Městské policie v Týništi nad Orlicí obsahuje další dlouhé soupisy služeb, které údajně jsou občanům Týniště nad Orlicí poskytovány. Tento seznam zde nebudu z důvodu úspornosti a úmornosti reprodukovat. Případnému zájemci o činnost Městské policie v Týništi nad Orlicí ale doporučuji se s těmito soupisy seznámit.
Často jsou dokladem absurdnosti a nedostatku soudnosti při byrokratickém bujení, jež současné vedení města nebylo schopno kontrolovat.

Připomínám, že rozsah úkolů městské policie je dán §2-3 zákona č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z těchto paragrafů nevyčteme velkou část funkcí, které ve výše uvedených článcích uvedl velitel Městské policie v Týništi nad Orlicí.
Ve vyjádření na webu města pak byla i řada zavádějících prohlášení, na která reagujeme.

 1. Nikdo nepochybuje o tom, že je potřeba zajistit bezpečnost občanů a veřejný pořádek. To ale neznamená, že tu musíme mít městskou policii v současné podobě.
  Už vůbec nelze spojovat řešení přestupků obcí s činností městské policie. Přestupky řeší přestupková komise, která nemá s městskou policií nic společného.
  Rovněž není na místě strašit občany nějakými sankcemi nebo krácením rozpočtu obce na pozadí možné reformy Městské policie v Týništi nad Orlicí.
  Tyto hrozby nemají žádný zákonný základ. Proto ani velitel Městské policie v Týništi nad Orlicí žádné paragrafy konkrétních zákonů neuvádí.

 2. Velitel městské policie ve svém vyjádření uvádí také rozsáhlý pohled do historie bezpečnostních složek.
  Bohužel v těchto otázkách neexistuje vazba mezi minulostí a současností.
  Současnost určuje platná právní úprava a stesky po starých dobrých časech pranic neznamenají.

 3. Represe ze strany Městské policie v Týništi nad Orlicí prý představuje uplatňování, vynucování práva a spravedlnosti právními prostředky.
  Osobně si rozhodně nekladu rovnítko mezi právem, spravedlností a Městskou policií v Týništi nad Orlicí.

 4. Za zvláštní pozornost stojí následující věta: "Je pochopitelné, že činnost policie a obecní policie zasahuje do práv a povinností občanů a ti, kteří byli přistiženi při spáchání protiprávních činností popř. narušovali klidný výkon činnosti státních orgánů a orgánu obce a byli řešeni městskou policií ji považují za nepřítele. Omezení, popř. zrušení její činnosti je proto pochopitelně v jejich zájmu a takto i vystupují."

  Chce snad velitel Městské policie v Týništi nad Orlicí naznačit, že každý, kdo chce racionalizovat činnost městské policie, je kriminální živel? Neměla by být kritika městské policie pro jistotu zakázána?

Dále vyjádření velitele Městské policie v Týništi nad Orlicí obsahuje málo říkající tabulku jakýchsi nákladů a výnosů. Ponecháme na čtenáři, zda si z ní něco odnese.

Dvě věty na závěr:
Nezávislé sdružení Nové Týniště chce zajistit bezpečnost občanů a zároveň nevyhazovat nesmyslně peníze občanů.
Současné vedení města nezvládlo otázku řízení a organizace Městské policie v Týništi nad Orlicí.

Ivan Ládr

Pokud s námi souhlasíte, uvítáme  Vaši podporu ve volební anketě Rychnovského deníku.

A přijďte, prosím, k týnišťským volbám 15.-16.10. Váš hlas rozhodne.

Moc děkujeme.

Vaše náměty a připomínky nám můžete psát na novetyniste@seznam.cz

Líbí se nám občanská iniciativa Vyměňte politiky - http://www.vymentepolitiky.cz/navod-jak-na-to
 


Anketa

K čemu mi je Městská policie Týniště n.O.?

Na zlost. Jen mne šikanují. 34.8% (78)
Na prd. Skoro nevím, že existují. 19.6% (44)
Už mi pomohli. 6.3% (14)
Perfektní. Dobře, že je máme. 39.3% (88)

Komentáře

1 falin72 falin72 | E-mail | 14. října 2010 v 19:54 | Reagovat

Nezávislé sdružení Nové Týniště chce zajistit bezpečnost občanů a zároveň nevyhazovat nesmyslně peníze občanů. Koncem roku zde končí služebna státní policie a potom občana Týniště ať ochraňuje pán Bůh že?????. Děkuji ale Nezávislé sdružení Nové Týniště určitě volit nebudu. Nemají ani představu jak funguje řízení města.

2 Ivan Ládr Ivan Ládr | 15. října 2010 v 7:36 | Reagovat

Děkujeme za komentář. Každý volič si pochopitelně vyhodnotí, který subjekt mu nejvíce vyhovuje a který bude volit.

Před nedávnem jsme obdrželi informaci od Policie ČR, že otázka rušení některých úvarů Policie ČR je stále v diskusi včetně týnišťského oddělení a že nic nebylo rozhodnuto.

I kdyby tady ale oddělení Policie ČR nebylo, neznamená to, že by státní policie byla zbavena povinnosti ochranu občanů zajistit. Město musí důsledně vyžadovat plnění úkolů, které státní policie má. Zákon o obcích v tomto směru dává i starostovi určité kompetence.

Pro případ, že by ke zrušení místního oddělení Policie ČR skutečně došlo, jsme ale již uvedli, že by bylo potřeba na situaci reagovat a zvolit jiný způsob reformy městské policie.

Reformu ale městská policie v každém případě potřebuje. Stojí zbytečně moc peněz a zabývá se i řadou věcí, které občanům nic nepřináší.

Způsobů reformy je více - změny čistě u Městské policie Týniště nad Orlicí, řešení ve spolupráci s okolními městy a obcemi, veřejnoprávní smlouva s jiným městem a zajištění bezpečnosti pomocí tamní městské policie apod.
Nebráníme se žádné z možností, jež zajistí to, aby se zabezpečily skutečné potřeby občanů v této oblasti a aby se ušetřily peníze, jež se mohou použít na další důležité věci.

3 Ivan Ládr Ivan Ládr | 15. října 2010 v 11:31 | Reagovat

Před chvílí jsem dostal vyjádření Policie ČR k místnímu oddělení v Týništi nad Orlicí. Zde je:

Vážený pane,
vzhledem k ekonomickému stavu MV a Policie ČR se situace stále vyvíjí, ale v
současné době převažuje zájem obvodní oddělení v Týništi n.O. zachovat.

4 barny68 barny68 | E-mail | 15. října 2010 v 18:37 | Reagovat

Prosím vás, rozumíte někdo těm blábolům? Já tedy ne!!!
Máte pocit, pane, že tomu vy sám rozumíte?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.