Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Zamyšlení nad strategickým plánem rozvoje města

28. září 2010 v 23:09 | IL |  Týnišťské volby 2010
V Týništi nad Orlicí máme k dispozici dokument nazvaný Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008-2020.


Ke kvalitě dokumentu lze mít na řadě míst výhrady.

Strategický plán nicméně přináší jistý pohled na možnosti budoucího rozvoje Týniště. Může být podkladem pro úvahy, jak život občanů v Týništi nad Orlicí zlepšit.

Dovolte nám nejdříve pár obecných úvah ohledně strategického plánu a toho, co se z plánu dosud realizovalo.

Poté bychom se chtěli zabývat některými konkrétními projekty.

Strategický plán se zabývá několika oblastmi života v Týništi a podle těchto oblastí také člení jednotlivé projekty.

Těmito oblastmi jsou:

1.Ekonomika a lidské zdroje
2.Občanská vybavenost, bydlení a volný čas
3.Doprava a technická infrastruktura
4.Životní prostředí ve městě a okolí

Poté, co se prokoušete místy těžko stravitelným textem strategického plánu a necháte tu těžkou stravu trochu uležet, vypluje na hladinu značná nevyváženost mezi projekty v jednotlivých oblastech.

První z oblastí "Ekonomika a lidské zdroje" musí být považována, ne-li za prioritní, pak minimálně za rovnocennou s ostatními oblastmi. Prvotní zájem většiny týnišťských občanů se váže na možnosti získání kvalitního pracovního uplatnění bez zbytečného dojíždění do okolních měst. Předpokladem tvorby pracovních míst je rozvoj podnikatelských aktivit ve městě.
Prosperitu města si nelze představit bez prosperity jeho občanů (zaměstnanců i podnikatelů).

A co navrhuje strategický plán pro kultivaci této důležité oblasti?

Obslužnou komunikaci průmyslové zóny u areálu chovatelů, rekonstrukci brownfields, opravu střechy na škole.

Každému doporučuji se jít podívat k Bobkárně na naši průmyslovou zónu. Určitě by bylo zajímavé vědět, které brownfields (zchátralé objekty, jež by mohly sloužit podnikatelské činnosti) měli autoři strategického plánu na mysli. Vazba mezi opravou střechy na škole a zvýšením konkurenceschopnosti týnišťských občanů na trhu práce se velmi těžko hledá.

K některým těmto projektům se ještě vrátíme později.

Nezávislé sdružení Nové Týniště se k podpoře podnikání vyjádřilo ve článku Rozvoj podnikání a zaměstnanosti v Týništi

S podvyživenou první oblastí ostře kontrastuje druhá, třetí a čtvrtá oblast, kde se to hemží projekty za desítky milionů Kč - Podboří s plánovanými náklady - 26 mil. Kč, rekonstrukce a přístavba Kulturního domu - 5 mil. Kč, krytý bazén - 40 mil. Kč, rekonstrukce a dostavba radnice - plánováno 15 mil. (ve skutečnosti pak "o něco" více), rekonstrukce přednádraží - 10 mil., rekonstrukce Mírového nám. - 15 mil. Kč a mnoho dalších za ještě dalších pár desítek milionů Kč.

Podívejme se, jak naše město hospodaří. Můžeme si udělat představu, zda si můžeme dovolit to, co nám současné vedení města naplánovalo.


příjmy
Poznámka k příjmům
Stav dluhů
Poznámka k dluhům
2006
85 mil.
skutečnost
9 mil.
Na byty u Mlýna
2007
74 mil.
skutečnost
8 mil.
Na byty u Mlýna
2008
117 mil.
skutečnost - navýšení v důsledku prodeje bytů
12 mil.
Na byty u Mlýna, Podboří a plynofikaci Petrovic
2009
105 mil.
skutečnost - navýšení v důsledku prodej bytů a pozemků v Podboří
28 mil.
Na byty u Mlýna, Podboří a plynofikaci Petrovic
2010
77 mil.
Dle upraveného rozpočtu
Je zcela zřejmé, že město dosud dělalo velmi málo pro tvorbu bohatství. O to usilovněji se utrácelo. Další utrácení se plánuje. Spolu s tím roste dluh města. A má i nadále narůstat. V současné době bylo zadáno výběrové řízení na banku poskytující úvěr na rekonstrukci prostoru před nádražím.

Může platit poučka: "Chudý občan, bohatá obec."?

Je dobré využít evropských fondů k financování projektů v Týništi nad Orlicí.

Musí ale jít o smysluplné projekty. I ty se musí uskutečňovat tempem odpovídajícím finančním možnostem města.

Chování města se jeví zvláštní. Jakoby někdo v jeho vedení měl zájem na tom, aby za každou cenu z rozpočtu města tekly závratné finance. A připomínáme, že v Týništi máme velmi neprůhledný systém zadávání veřejných zakázek.

Nezávislé sdružení Nové Týniště své odlišné názory v dříve publikovaných článcích.
Nyní dovolte vyjádřit náš názor na některé projekty obsažené ve Strategickém plánu města Týniště nad Orlicí.

1.      Oblast Ekonomika a lidské zdroje -  naprosto neřešeno. Plán se v této oblasti musí přepracovat.
2.      Projekt - Obslužná komunikace průmyslové zóny (od chovatelů k Mostecké ulici)
Žádná taková průmyslová zóna neexistuje. Povídá se, že by v oblasti měla stát solární elektrárna. Jakou ta ale přinese zaměstnanost?
Nezávislé sdružení Nové Týniště bude podporovat financování obslužné komunikace městem pouze za předpokladu, že bude konkrétní podnikatelský záměr v oblasti, který by podstatným způsobem ovlivnil nabídku pracovních míst v Týništi nad Orlicí.
3.      Podboří
Domníváme se, že město může v podobných projektech hrát úlohu spočívající ve výkupu pozemků.
Dále by se ale jeho angažovanost měla omezit. Proč by mělo Týniště budovat infrastrukturu k pozemkům a zadlužovat se?
Nebylo by lepší tuto část projektu přenechat soukromým investorům?
4.      Sídliště střed

viz. náš článek
5.      Vybudování školního hřiště
Podporujeme a myslíme, že by mělo mít přednost před řadou jiných projektů.
6.      Rekonstrukce a přístavba kulturního domu
Odmítáme. Větší barák neznamená lepší kulturu.
Domníváme se, že je třeba využít již existující kapacity ve městě.
Především by se měla zlepšit činnost kulturního centra.
Rozvoj kultury chceme zakládat na kultivaci ducha, ne v množení cihel.
7.      Krytý bazén
Považujeme za nesmysl. Každé malé městečko a vesnice nemohou mít svůj krytý bazén.
Jistě by bylo příjemné mít možnost si odpoledne odskočit zaplavat a nemuset jezdit 20km.
Můžeme si ale tento luxus dovolit?
Určitě se tímto projektem nebudeme zabývat ve volebním období 2010-2014.
Třeba se časem otevře ropný vrt u Petrovic a projektem se bude moci zabývat některé příští zastupitelstvo.
8.      Rekonstrukce a dostavba radnice
Realizaci projektu v případě volebního úspěchu chceme prošetřit.
9.      Vybudování nového napojení od Albrechtic - kruhová křižovatka
Zde musí město vynaložit podstatně větší úsilí, než jaké bylo vynaloženo ve volebním období 2006-2010.
Naproti tomu odmítáme kruhový objezd u nádraží jako zbytečný.
10.Rozvoj kanalizace a čistírny odpadních vod
Tento projekt podporujeme včetně jeho rozšíření do okolních obcí.
11.Rekonstrukce přednádražního prostoru, rekonstrukce Mírového náměstí, rekonstrukce Tyršova nám. - plánované náklady 35 mil. Kč.

Tyto projekty nepovažujeme za prioritní. Domníváme se, že si je Týniště nad Orlicí v současné době nemůže dovolit.
Chceme využít evropské peníze. Musí to ale být smysluplným způsobem, aniž by došlo k ohrožení finanční stability města a jeho zatížení povinností platit astronomické úroky z dluhů.

Pokud s námi souhlasíte, uvítáme  Vaši podporu ve volební anketě Rychnovského deníku.

A přijďte, prosím, k týnišťským volbám 15.-16.10. Váš hlas rozhodne.

Moc děkujeme.

Vaše náměty a připomínky nám můžete psát na novetyniste@seznam.cz

Líbí se nám občanská iniciativa Vyměňte politiky - http://www.vymentepolitiky.cz/navod-jak-na-to
 


Anketa

Chci rekonstrukci náměstí a přednádraží i za cenu, že na nic jiného nebudou peníze?

Ano 66.7% (34)
Ne 33.3% (17)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.