Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Informace o Sdružení nezávislých kandidátů Nové Týniště

10. července 2010 v 13:33 | IL |  Týnišťské volby 2010
Nezávislé sdružení Nové Týniště bude kandidovat ve volbách do zastupitelstva města Týniště nad Orlicí ve volbách 2010

Pojítkem kandidátů je víra v nezbytnost hájení svobody člověka v běžném i ekonomickém životě.
Jsou proti přebujelým zásahům státu do této svobody.
Budou se zasazovat o to, aby veškerá úřední činnost funkcionářů a úředníků města tyto zásady respektovala.
Za nemravnou považují jakoukoliv korupci, plýtvání penězi z rozpočtu města, manipulace s veřejnými zakázkami i dalšími nákupy na úkor zájmů města.
Odmítají život na dluh.

K 16.8.2010 za Nezávislé sdružení Nové Týniště chtějí kandidovat:

Ing. Ivan Ládr, jednatel spol. s.r.o., daňový poradce, 43 let
Dušan Unger, grafik, živnostník, 48 let
Zdeněk Kvasnička, operátor CNC, 37 let
Pavel Šrám, výtvarník, stavař, 45 let
Mgr. Hana Brýdlová, učitelka, 49 let
Milan Dvořák, skladník, 30 let
Roman Vanický, profi boxer, 36 let
Petr Zábrodský, živnostník, student politologie, 29 let
Jana Škopová, účetní, 46 let
Tereza Proche, živnostník, zahradník-květinář, 31 let
Mgr. Martin Kapucián, učitel, 34 let
Gabriela Špačková, sochař-restaurátor, 32 let
Kristýna Plesková, studentka, 21 let
Tomáš Provazník, student informačního managementu, 21 let
Lucie Ládrová, studentka sociologie, 21 let
Milan Kvasnička, IT programátor, 42 let
Petr Šeda, stavební dělník, 41 lettoto je konečná podoba kandidátky, kterou Vám nabízíme pro volby do zastupitelstva města Týniště nad Orlicí konané 15.-16.10.2010.

V rodícím se programu jsou např. tyto body:

 1. Prověříme projekt dostavby sídliště "STŘED".
  Území lze využít pouze tak, aby nedošlo k vážné újmě zájmů současných obyvatel okolních nemovitostí.
 2. Radikální omezení výdajů na městskou policii - 2 mil. jsou příliš. Pokud se nenalezne smysluplná náplň její činnosti, nevylučujeme zrušení městské policie.

  Pro dům, kde dnes městská policie sídlí, najdeme nové uplatnění nebo jej město Týniště n.Orl. prodá.
 3. Prověření nákladných smluv (přestavba radnice, smlouvy uzavřené městem ohledně domu na adrese V. Opatrného č.p. 51)  a smluv, jež se nejeví být pro město výhodné
  (projekt zateplení ZŠ - řádky č. 3113 v rozpočtu města, rekonstrukce toalet na ZŠ a další)
 4. Děti určí, jaké bude Týniště zítra. Rozvoj mladého člověka zaslouží větší pozornost.
  1. Příspěvky města na sport je nutno ve větší míře vázat na to, jak se jednotlivé sportovní oddíly budou věnovat mladým lidem.
  2. ZŠ, DDM, ZUŠ a knihovna musí více spolupracovat na programech rozvoje mladých lidí., aby se zvýšila účast mládeže na sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivitách.
   Z peněz ušetřených na zbytečném rozhazování se přidá na podporu těchto programů, včetně zvýšení částek určených lidem věnujícím se mládeži.
 5. Dostupné školky
  Přičiníme se o to, aby občané Týniště nad Orlicí měli k dispozici dostatečnou kapacitu školek.
  Otevírací doba školek se přizpůsobí potřebám občanů tak, aby mohli dojíždět za prací na plnou pracovní dobu.
 6. Podporu sportu zachováme na celkové současné úrovni
  Budeme se ale řídit pravidlem, že není žádný privilegovaný sport nebo privilegovaná sportovní organizace.
  Příspěvky města se budou vázat na množství členů jednotlivých oddílů s tím, že na mládež do 21 let budou podstatně vyšší než na dospělé.
  Bude je rozdělovat a kontrolovat město.
 7. Podporu kultuře zachováme na současné úrovni. Uvědomujeme si ale, že kulturní spektrum v Týništi je širší ve srovnání s dosud "oficiální" městskou kulturou. I alternativní proudy si zaslouží podporu.
 8. Nelíbí se nám způsob rozhodování o tom, které silnice a chodníky se opravují.
  Rozhodující musí být veřejný zájem.
  Např. sídliště STŘED potřebuje vyřešit opravdové parkování, asfalt v parku se musí spravit, aby po něm mohli chodit i důchodci z GC, asfalt u ZUŠ a divadla zaslouží opravu, dlaždice před I. stupněm ZŠ připomínají vzedmuté vlny oceánu, přechody pro chodce ve městě neviděly bílou barvu několik let.
 9. Absolutní průhlednost
  1. Posaďte se s námi na radnici - zvukové záznamy jednání na radnici umístíme na internet
  2. Zamezíme mrhání městskými penězi - výběrová řízení na zakázky budou probíhat způsobem zamezujícím jakékoliv podvody. Vyhrát musí pro město nejvýhodnější nabídka.
  3. Zajistíme přísné dodržování právních předpisů zajišťujících právo občanů na informace - zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Nad rámec těchto zákonů, vytvoříme pravidla, jež přístup občanů k informacím o činnosti orgánů města a jeho úředníků ještě rozšíří.
   Dodržování bude pod kontrolou týnišťského ombudsmana.

 10. Zřízení týnišťského "ombudsmana" - nejde nezbytně o návrh nového úřadu, jenž by polykal další městské peníze, ale o vytvoření efektivního mechanismu vyšetření pochybení městského úředníka a vyvození jeho odpovědnosti v pracovněprávních vztazích (vliv na prémie, výpověď z pracovního poměru). Činnost městských úředníků musí být v souladu se zákony i principy dobré správy vydané veřejným ochráncem práv - http://www.ochrance.cz/stanoviska-ochrance/principy-dobre-spravy .

 11. V zásadních věcech necháme občany rozhodnout prostřednictvím místního referenda.

 12. Do koalice na radnici vstoupíme pouze s takovými partnery, kteří podpoří zásadní personální obměnu ve vedení města a radikální změnu způsobu řízení města.Program stále tvoříme. Volby jsou na podzim. Petici s podpisy ale musíme předložit do 10. srpna. Program Vám včas předložíme, abyste se mohli rozhodnout, zda nás budete volit.
Podpisem v petici nám umožníte účastnit se voleb. Zákon po nás vyžaduje 500 podpisů. Podpis v petici Vás k ničemu nezavazuje. Můžete podepsat i petice dalších sdružení nezávislých kandidátů, jež budou mít o účast ve volbách zájem.

Co byste v Týništi, Křivicích, Petrovicích, Rašovicích a Štěpánovsku změnili Vy?


Podpořte nás, prosím, Vaším podpisem na petici, která nám umožní jít k volbám:
Petici s podpisy nám můžete předat v restauraci U Slunců (dříve Havran) nebo v květinářství Tereza Proche, Turkova 13 (u kostela,  naproti Zábrodskému), otevírací doba po-pá 9:00-17.00, so 8:00-11:00.

Sběr petic byl ukončen. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.


 


Anketa

Dávám přednost tomu, aby Týniště nad Orlicí šetřilo nebo abych platil více peněz do jeho rozpočtu?

Jen ať se utrácí, rád si připlatím. 65.8% (25)
Nechť se šetří, nemám zrovna na rozhazování 34.2% (13)

Komentáře

1 obyvatel Petrovic obyvatel Petrovic | 30. července 2010 v 19:35 | Reagovat

Dostal se mi do ruky leták , kde prosíte o podpisy na podporu  a vznik  "Nezávislého  sdružení  Nové Týniště nad Orlicí". Velice mě zaujalo jméno Ing. Ivana Ládra, který se snaží tímto způsobem  dostat  do zastupitelstva města Týniště nad Orlicí. Panu inženýrovi by se to velice hodilo , neboť již šest let bojuje s místním stavebním úřadem  a občany z Petrovic o stavební povolení provozovny v Petrovicích , kde se na černo zabývá  zdobením skla a jeho činností tak dochází ke střednímu znečišťování ovzduší těžkými kovy, které jak známo při vypalování skla vznikají. To vše provádí v obytné oblasti Petrovic v blízkosti nově vybudovaného dětského hřiště. Váš rodící se volební program by byl možná zajímavý a lákavý, ale ne v čele s Ing. Ládrem, to opravdu ne. Člověk co ignoruje rozhodnutí úřadů ( porušuje zákony) a jen se jim vysmívá tam nemá co dělat.

2 Ivan Ládr Ivan Ládr | 31. července 2010 v 10:23 | Reagovat

[1]:Anonymní obyvateli Petrovic.

Nenašel jste odvahu uvést své jméno. Osobní zášť vůči mému otci a jeho firmě, která se nyní přenáší na mne, pociťuje jediný člověk v Petrovicích. Komentář, na který reaguji, mohl napsat jenom tento člověk.
Protože jste nenalezl odvahu uvést své jméno, ani já jej zde nezveřejním.
Když jsem zakládal tento blog, když jsme rozesílali letáky obracející se na týnišťské občany s žádostí o podporu, věděl jsem, že přijde přesně takový komentář, který jste napsal.

Měl byste ale mluvit pouze za sebe nebo maximálně malou skupinku lidí, které jste přemluvil k vystupování proti společnosti Condec spol. s r.o., ne za občany Petrovic. Pokud je mi známo, mluvčím petrovických občanů nejste. Ani se neangažujete v místní samosprávě.

Za Váš komentář Vám, anonymní obyvateli Petrovic, přesto děkuji.
Dává mi možnost poskytnout tomu, koho by to snad zajímalo, informace o tom, jak se Vámi nastíněná věc má. Nechť si čtenář tohoto blogu sám o věci učiní názor.

Na tomto odkazu je povolení k provozu v Petrovicích od Krajské hygienické stanice:
www.condec.cz/czech/dokumenty/povoleni_hygiena.pdf

Na těchto odkazech je vyjádření zdravotního ústavu k provozu v Petrovicích, které sloužilo jako podklad pro vydání souhlasného stanoviska hygienické stanice:
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_1.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_2.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_3.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_4.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_5.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_6.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_7.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/zdravotni_ustav_8.pdf

Dále  bych chtěl čtenáře blogu informovat o tom, že prakticky každý výrobní objekt představuje dle zákona o ochraně ovzduší zdroj znečišťování ovzduší, který musí mít povolení příslušného úřadu. Condec spol. s r.o. má povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ke svému provozu, jež tento úřad vydal po provedení měření autorizovanou odbornou firmou.
Zde jsou rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:
www.condec.cz/czech/dokumenty/kraj1.pdf
www.condec.cz/czech/dokumenty/kraj2.pdf

Jak ze všech výše uvedených dokumentů vyplývá, není pravda, že by provoz společnosti Condec s.r.o. proti vůli úřadů znečišťoval Petrovice nebezpečnými látkami a ani těžkými kovy.

Pokud, anonymní obyvateli Petrovic, tvrdíte, že je známo, že při dekoraci skla dochází ke znečišťování ovzduší těžkými kovy, je to známo pouze Vám. Není to známo autorizované měřící firmě, Krajské hygienické stanici, České inspekci životního prostředí ani Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Pokud by kohokoliv na toto téma zajímalo více, může zavolat např. Ing. Ladislavu Skákalovi z ČIŽP, tel. 495 773 111, nebo kterémukoliv jinému odborníkovi z tohoto úřadu, jenž se zabývá ochranou životního prostředí.

Možná v případě firmy Condec spol. s r.o. jde o nejbezpečnější provoz v celé Evropě.
Díky bedlivé péči anonymního obyvatele Petrovic spočívající v neustálých neoprávněných stížnostech je tento provoz každou chvíli kontrolován Českou inspekcí životního prostředí. Vyčerpaní kontroloři vchází do dveří provozu se slovy: „Tak jsme tady zase. Omlouváme se, ale zase máme stížnost od člověka, kterého nesmíme jmenovat.“

Není pravda, že firma Condec spol. s r.o. porušuje zákony. Neexistuje žádné úřední rozhodnutí, které by něco podobného konstatovalo.

Anonymního obyvatele Petrovic mohu rovněž uklidnit, že důvodem mé kandidatury do zastupitelstva Týniště nad Orlicí není potřeba z pozice zastupitele ovlivnit nějaké konkrétní stavební řízení.
Jako člověk věnující se právu se domnívám, že to ani není možné.
Navíc by šlo o dosti nízké jednání. Opravdu se lze ztotožnit s názorem, že lidské pokolení kleslo tak nízko, že každý bezohledně prosazuje jen svůj osobní prospěch?
Pokud by se to vzalo do důsledku, nemohl by v jakékoliv obci kandidovat do zastupitelstva nikdo, protože v běžném životě se každý obyvatel obce musí obracet na svůj úřad a vždy teoreticky hrozí střet soukromého a veřejného zájmu.
Se svými soukromými věcmi se na městský úřad a na město musí obracet současní zastupitelé a budou tak muset činit i všichni budoucí zastupitelé, ať kandidují na jakékoliv kandidátce. Jinak to nejde, když zde žijeme.
Anonymní obyvateli Petrovic, není snad samozřejmé, že se nikdo ze zastupitelů nemůže z titulu své funkce angažovat ve své soukromé věci? Styděl bych se, kdybych důvěru občanů zneužil k nátlaku na úředníky, kteří řádně konají svou práci.
Navíc, to stavební řízení, o němž se zmiňujete, bude ukončeno dávno před termínem konání voleb do zastupitelstva Týniště nad Orlicí.

Trochu mne překvapuje, anonymní obyvateli Petrovic, že se pasujete za soudce mé osoby. Vůbec mne neznáte. Jediné, co o mně víte, je to, že pracuji ve firmě mého otce, proti které celé roky vystupujete. To je dost málo na to, abyste mohl mne soudit.

Anonymní obyvateli Petrovic, v tomto okamžiku nevedu kandidátku Nezávislého sdružení Nové Týniště. Nic takového není předem dáno.
Naše sdružení je hluboce demokratické. O pořadí kandidátů rozhodnou sami kandidáti hlasováním těsně před registrací kandidátních listin.

Děkuji Vám ale v každém případě za to, že chválíte náš program. O ten jde především. Ubezpečuji Vás, že se na programu bude dále pracovat tak, aby mohl přispět k pozitivním změnám v Týništi nad Orlicí i připojených obcích.

Máte-li výhrady k mé osobě, navrhněte Nezávislému sdružení Nové Týniště jiného aktivního kandidáta, jenž musí být především poctivým člověkem a který by byl ochoten a schopen přispět k prosazování programu Nezávislého sdružení Nové Týniště.
Kandidátka je otevřená a každý se může ucházet o místo na jejím čele nebo jen svou účastí na jakémkoliv místě přispět k prosazení programu sdružení.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.