Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.


Poděkování voličům Nezávislého sdružení Nové Týniště + P.S. Poslední kauza Galbíčková („posledním“ si nejsem jistý)

7. května 2017 v 11:52 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
Obracím se na Vás, voliče Nezávislého sdružení Nové Týniště, protože Vy jste Ti, komu bych případně měl skládat účty z výkonu své funkce. To jsem se ale v průběhu celé doby výkonu funkce zastupitele snažil činit tím, že jsem na tyniste.blog.cz a na facebooku zveřejňoval informace a zprávy z týnišťského zastupitelstva.

Dnes, jak už asi víte, můj mandát zastupitele již neexistuje, neboť k 31.1.2017 jsem rezignoval na svou funkci. Jste to ale opět Vy, komu bych chtěl ještě jednou poděkovat za Vaši podporu Nezávislému sdružení Nové Týniště ve volbách 2014. Podpořili jste program, jenž usiloval o změny do zavedených pořádků. Naši kandidáti se nebáli v případě úspěchu ve volbách program realizovat. Vůle demokratické většiny ovšem byla jiná. Obdrželi jsme jediný zastupitelský mandát. I z pozice jednoho mezi sedmnácti jsem se snažil naše volební sliby prosazovat, což se často projevilo hlasováním 16:1. Co se dalo dělat? Volený zástupce má v prvé řadě plnit, co slíbil před volbami, a neohlížet se na to, zda potěší voliče jiných stran, jiné zastupitele či úředníky.

Důvody mé rezignace byly čistě osobní. Za pár dnů již nebudu občanem Týniště n.O. a můj zastupitelský mandát by zanikl dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Jakmile jsem věděl, že k tomuto dojde, přišlo mi rozumné na funkci rezignovat, zbytečně již dočasný výkon funkce neprotahovat a dát prostor tomu, kdo se měl v případě zániku mého mandátu stát zastupitelem. Novým zastupitelem se stal Ing. Jiří Záliš. Kolega Záliš má dlouholeté zkušenosti s komunálními tématy a jsem pevně přesvědčen, že při výkonu funkce bude posílením týmu našich zastupitelů.

Pokud bych měl zmínit jednu nejdůležitější věc, která se po dobu výkonu mé funkce udála, poukázal bych plánovaný podjezd, který konečně "lidským" způsobem propojí obě části města přeťaté železniční tratí. Největší zásluha na tom, že se tato stavba realizuje, podle mne patří pánům Michalovi Vikovi a Ing. Stanislavovi Štěničkovi.

Vážení voliči Nezávislého sdružení Nové Týniště i Vy ostatní, kteří jste nám fandili a podporovali nás, ještě jednou děkuji, přeji Vám šťastnou ruku v příštích volbách, zastupitele, kteří Vás nezklamou a nebudete se muset za ně stydět. Vám přeji vše nejlepší i v osobních životech a Týništi rozvoj a slávu, aby se jeho občanům ve městě dobře žilo a mohli být na své město hrdí.


Ivan Ládr


Zde bych nejraději skončil. Protože ale mnozí z Vás měli tu čest shlédnout vystoupení paní Galbíčkové v České televizi dne 28.4.2017 v Událostech, tak bude následovat ještě pár slov k tomuto vystoupení (ač jsem původně chtěl nad ním mávnout rukou). Takže:


P.S. - Poslední (prozatím?) kauza paní Galbíčkové.

V prvé řadě bych chtěl poukázat na to, že koupě nemovitostí městem od občanů jsou celkem běžné. Vykupují se pozemky, ale i domy. Za starostování paní Galbíčkové se tak odkoupil dům bývalého fotografa za 2.400.000,- Kč s tím, že dům bude zbourán a upraví se křižovatka, k níž přiléhá. Obdobně se od Českých drah koupil dům nalevo za železničním přejezdem u Věže (směrem k Dubu) za 520.000,- Kč s tím, že dům bude zbourán a upraví se křižovatka.

Fotograf - Usnesení Zastupitelstva Týniště n.Orl. z 25.1.2016 na https://www.tyniste.cz/cs/mesto/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/2016.html

Budova ČD - Usnesení Zastupitelstva Týniště n.Orl. Z 8.2.2016 na https://www.tyniste.cz/cs/mesto/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/2016.html

Na rozdíl od paní Galbíčkové se domnívám, že není nic skandálního na tom, když dojde ke koupi od bývalého zastupitele (stejně jako od současného nebo budoucího). Je-li koupě účelná a za tržní cenu, pak městu nelze nic vytknout (což byl případ koupě domu ode mne, jak dokládám dále). Totéž ovšem platí i pro koupi od občanů, kteří nikdy nic s veřejnými funkcemi neměli. Skandální by jistě bylo, kdyby koupí domu byl maskován úplatek. Paní Galbíčková ovšem moc dobře ví, že v případě prodeje mého domu o nic takového nešlo, a zcela vědomě v České televizi lhala (důvody uvádím dále).

V reportáži pravděpodobně objednané paní Galbíčkovou zazněla mimo jiné následující tvrzení:

1)Paní Galbíčková řekla, že koupě domu č.p. 240 od Ivana Ládra byla "trafikou" za její odvolání z funkce starostky

Proberme si tedy ve zkratce mé postoje k paní Galbíčkové ve funkci starostky Týniště n.Orl..

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Týniště n.Orl., které se konalo dne 3.11.2014 byla paní Galbíčková zvolena starostkou 12 hlasy proti 5 hlasům zastupitelů z celkem 17 přítomných. Zápis z jednání je k dispozici na - http://tyniste.blog.cz/1411/ustavujici-jednani-zastupitestva-mesta-tyniste-nad-orlici-dne-3-11-2014

Protože se volba konala tajným hlasování (ačkoliv já jsem byl pro veřejné hlasování), nevíme jistě, kdo bylo těch 5, kteří hlasovali proti zvolení paní Galbičková. Já jsem byl proti jejímu zvolení, s čímž jsem se nikdy netajil.

Jestli paní Galbíčková nyní s oblibou nastoluje otázku, proč byla odvolána z funkce, pro mne od počátku byla nezodpovězena otázka, proč se právě ona stala starostkou, protože jsem nikdy před jejím zvolením nezaregistroval její zájem o činnost týnišťského zastupitelstva.

Po jejím zvolení jsem hodlal respektovat rozhodnutí většiny a smířit se s realitou. Řekl jsem si, že by měla dostat 100 dnů, aby prokázala, že je osobou na svém místě.

Nicméně jsem zjistil pravý opak a několik měsíců po jejím zvolení jsem začal hovořit s kolegy zastupiteli i dalšími lidmi o možnosti odvolání paní Galbíčkové z funkce. Podle mého názoru její zvolení starostkou bylo velkou chybou, neboť jí chyběly snad všechny vlastnosti, které by dobrý starosta měl mít (manažerské schopnosti, charakterové a osobnostní vlastnosti, komunikační dovednosti, schopnost chovat se jako řádný hospodář, apod.).

V listopadu a prosinci 2015 jsem osobně i telefonicky s koaličními i opozičními zastupiteli probíral možnost nahradit paní Galbíčkovou ve funkci. Zdálo se, že se potřebná většina najde, neboť již tehdy mezi zastupiteli panovala značná nespokojenost s její prací. V roce 2015 ovšem vůle odvolat ji veřejným hlasováním nebyla dostatečně silná a z odvolání nakonec sešlo.

K paní Galbíčkové se snaha odvolat ji samozřejmě donesla. Dokonce nelenila mi zavolat a proběhl rozhovor zhruba tohoto obsahu:

G: Dobrý den, pane inženýre, doslechla jsem se, že obvoláváte zastupitele, aby mne odvolali z funkce.

L: Dobrý den, to je pravda.

G: Proč mne chcete odvolat?

L: Protože si myslím, že jste špatná starostka.

G: Nashledanou.

L: Nashledanou.

Jestliže koncem roku 2015 vůle k odvolání paní Galbíčkové z funkce nebyla dostatečně silná, necelý rok po té situace byla zcela jiná. Svým působením ve funkci paní Galbíčková už přesvědčila většinu zastupitelů, aby ji ve veřejném hlasování odvolali z funkce. Ze 14 přítomných zastupitelů 11 hlasovalo ve veřejné volbě pro její odvolání - viz. zápis, jenž je k dispozici na http://tyniste.blog.cz/1701/jednani-zastupitelstva-dne-12-12-2016. Pro odvolání hlasovalo 7 opozičních zastupitelů a 4 koaliční zastupitelé. Pro odvolání by bylo stačilo pouhých 9 hlasů. Pro odvolání paní Galbíčkové hlasoval dokonce zastupitel Marek Winkler z volební strany paní Galbíčkové.

Vše, co uvádím výše, může dosvědčit většina zastupitelů a rovněž všichni, které jsem o dění na radnici informoval.

Vrátíme-li se nyní k tvrzení paní Galbíčkové, že "Ládr dostal trafiku za její odvolání", položme si otázku, k čemu by taková trafika měla sloužit, když:

a)Ládr chtěl i bez trafiky Galbíčkovou odvolat víceméně už od počátku volebního období.

b)Když jeho hlas vlastně pro odvolání nebyl potřeba, neboť stačilo pouhých 9 hlasů i bez Ládra by jich bylo 10.

S nadsázkou lze říci, že Ládr za odvolání paní Galbíčkové trafiku nepotřeboval, naopak by ji snad i nabízel, pokud by to bylo potřeba.

2)Paní Galbíčková prohlásila, že cena nemovitosti byla nadhodnocena o 500-600 tis. Kč.

Zajímalo by mne, jak by mohla k tomuto závěru dospět. Ceny nemovitostí se tvoří na trhu jako výsledek střetu představ kupujících a prodávajících. Nepamatuji si, že by paní Galbíčková byla přítomna jednáním o prodeji domu. Dům jsme začali prodávat v listopadu 2016. Proběhlo několik prohlídek a na přelomu února a března 2017 jsme dům stáhli z prodeje, neboť jsme měli vážnou zájemkyni (soukromou osobu), která, pokud je mi známo, chtěla využít přízemí domu k podnikání a první patro ke zřízení 2 bytů. Tato zájemkyně souhlasila s nabízenou cenou. Od ledna 2017 se o koupi zajímalo i město Týniště n.Orl. Později se objevil ještě další vážný zájemce, se kterým jsme ale už podrobněji nejednali, neboť v situaci dvou vážných zájemců nemělo cenu mrhat úsilím a časem všech zúčastněných. Jsem přesvědčen, že město nemovitost koupilo za její tržní cenu.

Pokud jsme při prodeji dali přednost městu před dalšími zájemci, bylo tomu z důvodu přesvědčení, že město může nejlépe využít možnosti, které dům nabízí, neboť lze využít efektu sousedních pozemků. Přistup na pozemek za domem je přes dům a nebo právě přes pozemek města. Voda a plyn jsou taženy podél domu přes pozemek města. Pokud dům využije město, zajistí, aby nedocházelo ke kolizím při využití sousedních nemovitostí. Město vlastně také dům koupilo levněji, než by dům kupovali další zájemci, neboť je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.

3)Česká televize (spíše ale paní Galbíčková jako zjevně jediný zdroj informací, z nichž reportáž vycházela) uvedla, že dům byl těžko prodejný a že se jej realitní kanceláři nedařilo prodat.

Fakta svědčí o opaku. Nemovitosti se běžně prodávají v časových úsecích trvajících měsíce až roky od zahájení prodeje. Pokud se nemovitost podařilo prodat zhruba za 4 měsíce, stalo se tak poměrně rychle. Připomínám, že pokud by dům nekoupilo město, byli zde další zájemci. Prodej by proběhl tak jako tak ve stejné době.

4)Paní Galbíčková tvrdila, že neví, proč město dům koupilo a že jej nepotřebuje.

Nevím, jaké má Týniště n.Orl. s domem záměry. Bezprostředně sousedí se Základní uměleckou školou a leží proti Kulturnímu domu. Protože se plánovalo rozšíření kapacit ZUŠ a protože jsem zaslechl, že v Kulturním domě je nedostatek prostorů tvořících technické zázemí, předpokládal jsem, že využití bude směřovat těmito směry. Popravdě řečeno, mi je jedno, jak město s domem naloží, stejně jako by dům kupoval někdo jiný. V obecné rovině potencionální využití domu znám i u další zájemkyně, čistě z obyčejné lidské zvědavosti.

Vcelku mne překvapuje, že paní Galbíčková nic neví. Koupi domu Zastupitelstvo Týniště n.Orl. projednávalo na dvou zasedáních v únoru a březnu. Protože jsem již nebyl zastupitelem, jednání jsem se neúčastnil. Paní Galbíčková jako zastupitelka se jich účastnit měla. Ač jsem se s mými bývalými kolegy dosti často v různých otázkách neshodl, rozhodně bych je nepovažoval za nějaké lajdáky, kteří zvednou ruku pro něco, o čem nejsou přesvědčení, že je správné. Předpokládám proto, že koupě domu musela být dostatečně odůvodněna, než pro ni zvedli minimálně v počtu 9 hlasů ruku (skutečné výsledky hlasování neznám). Paní Galbíčková zřejmě na jednání chyběla nebo se věnovala něčemu jinému. Jinak si neumím její neznalost vysvětlit.

5)Česká televize (v daném případě ovšem paní Galbíčková) uvedla, že "pár dnů před prodejem domu, když bylo vše domluvené, jsem složil mandát"

Myslím, že v lednu 2017 koupě domluvena nebyla. Město projevilo zájem a zřejmě zahájilo vnitřní rozhodovací procesy. Žádné rozhodnutí nepadlo a dohoda nebyla uzavřena. Všechna podstatná rozhodnutí padla až po 31.1.2017. Důvody, proč jsem rezignoval na funkci zrovna k 31.1.2017, souvisely se zákonnou úpravou zániku mandátu a rovněž jsem nechtěl dále zůstávat ve funkci, když jsem věděl, že v brzké době z Týniště odejdu. V žádném případě nesouvisely s prodejem domu.

Popravdě řečeno, netuším, jakou souvislost s prodejem domu nebo nepravost ve složení mandátu Česká televize vidí.
 

Další peníze pro Městskou policii Týniště n.Orl.

16. ledna 2017 v 18:40 | Ivan Ládr
Na posledním zasedání zastupitelstva se schválilo navýšení výdajů na Městskou policii Týniště n.Orl. o 1 mil. Kč v souvislosti s přijetím dalších 2 strážníků.
Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, většina zastupitelů hlasovala pro přijetí usnesení.
Myslím si, že obojí způsob hlasování byl nesprávný.
K přijetí správného rozhodnutí nebyly k dispozici dostatečné podklady.
Žádnou analýzu současného stavu a ani budoucích potřeb zastupitelům nikdo nepředložil.
Nejsem si jistý, že lze schválit výdaj ve výši 1 mil. Kč pouze na základě několika vět přednesených velitelem MP Martinem Štěpánkem.
Motivem pro navýšení prostředků byla snaha zajistit bezpečnost ve městě.
Pro správné rozhodnutí je dle mého názoru nutné postupovat v zhruba následujících krocích.
  1. Zjištění, popsání bezpečnostní situace a odhad jejího vývoje
  2. Inventura prostředků, které máme k dispozici (stav MP, co ve skutečnosti dělá MP, co lze požadovat po PČR, zda plně využíváme spolupráci s PČR, spolupráce mezi MP okolních měst)
  3. Promyšlení postupů, jakými je možno zajistit bezpečnost a veřejný pořádek
  4. Redefinice úkolů MP (přesměrování zdrojů na řešení problémů, které občany skutečně pálí, od neužitečných činností), konsolidace MP (dle velitele Štěpánka dlouhodobě slouží v polovičním stavu, otázka je, zda jsou všichni strážníci schopni plnit úkoly, které zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě vyžadují, pokud někteří strážníci nejsou schopni požadované služby, pak by měli být nahrazeni jinými - např. dohodou o ukončení pracovního poměru s odstupným), změna spolupráce s PČR, dojednání spolupráce MP okolních měst (možnost zásahu na teritoriu vedlejšího města), zvážit možnost spolupráce s Borohrádkem, případně dalšími obcemi
  5. Pokud se ukáže, že stávající zdroje i při efektivním využívání nestačí na řešení požadovaných úkolů v oblasti bezpečnosti, pak teprve zvažovat postupné navyšování výdajů na MP (a případnou realizaci kamerového systému, který bývalá starostka chystala, aniž by předložila přesvědčivé důvody, proč by kamerový systém měl být nezbytný)

Navýšení výdajů pro MP nebylo na programu jednání, zastupitelé předem neměli k dispozici žádné podklady, tudíž by opětovné a detailnější posouzení problému nebylo od věci.

Alternativní koncepce podpory sportu v Týništi n.Orl.

1. ledna 2017 v 18:49 | Ivan Ládr |  Zastupitelstvo po volbách 2014
S ohledem na to, že se v průběhu celého roku řešilo financování SK Týniště n.Orl. a vůbec otázky vztahu města a sportu, obrátil jsem se na kolegy zastupitele s návrhem řešení tohoto problému. (odkazy na přílohy jsou níže pod textem).

Vážení kolegové,

v příloze si dovoluji zaslat návrh alternativního modelu financování sportu v Týništi.
Podstata návrhu spočívá v převzetí modelu z Teplic (primátor Jaroslav Kubera), zaměření na děti a mládež, zachování současných vlastnických vztahů, zvýšení samofinancování sportu a zajištění rovnoprávnosti všech organizací, které se věnují sportovním aktivitám dětí a mládeže.
Jako zastupitel si dovoluji navrhnout, aby můj návrh byl projednán při nejbližším jednání zastupitelstva, které se bude otázkami sportu ve městě zabývat.
Podrobnosti k teplickému modelu jsou v přiloženém návrhu.
Aktuální teplická pravidla jsou na http://teplice.cz/dotace-na-podporu-sportu/d-7472.
Přikládám rovněž další materiály:
1)Diplomovou práci, která se teplickým sportem zabývala
Je staršího data. Při srovnání s aktuálními teplickými materiály ovšem zjistíte, že podstata systému zůstává zachována.
2)Odkaz na práci týkající se transpormace sportu po roce 1989
Ukazuje, že převod pod "komunál" je krokem zpět.
https://is.muni.cz/th/98123/fsps_d/Disertacni_prace_M_Strachova_2011__1.2_.txt
3)Článek ke sportu v Teplicích

Rád bych upřesnil, že jde o hrubý návrh, který by se v podrobnostech musel dále diskutovat a vyžadoval by dopracování ze strany vedení města a městského úřadu, jakmile by zastupitelstvo rozhodlo o konkrétních parametrech modelu.

Předem děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

Ivan Ládr

Další články


Kam dál

Reklama
Přes zisk pouhého jednoho mandátu se budeme po celé volební období snažit naplňovat programová východiska i náš program.